Un dels majors problemes que ens trobem en el jardí són les plagues. Si volem tenir una vegetació sana i forta serà imprescindible prevenir i aplicar un estricte control de les plagues i de les malalties de les plantes del jardí i portar un eficaç calendari d’abonaments. Un bon manteniment del jardí ens permet ser més eficients.

En Gerverd Jardineria Tècnica estem subscrits als butlletins mensuals de el “Servei de Sanitat Vegetal” que emet la Generalitat de Catalunya per tenir actualitzades cadascuna de les possibilitats i situacions adverses que pot provocar una plaga i comptem amb protocols d’actuació davant qualsevol problema, tenint establerta una adequada prevenció que elimina en la majoria dels casos, la presència de qualsevol tipus de plaga.

Un exemple de molta actualitat és la devastadora plaga del “picudo vermell” (Rhynchophorus ferrugineus), que està acabant amb totes les palmeres del litoral català, valencià i andalús, on estem especialitzats en el seu control.

La poda dels arbres a l’hivern serà un bon moment per realitzar la prevenció i control de les plagues, realitzant tractaments insecticides i fungicides que controlin els ous i espores de les possibles plagues. Altres moments en què serà necessari vigilar la presència de plagues són els compresos entre els mesos d’abril i novembre.

La fumigació de jardins la realitzem sempre amb productes fitosanitaris registrats i autoritzats en el llistat de Parcs i Jardins de Barcelona, i també treballem amb tècniques de control biològic contra plagues que garanteixen un respecte al medi ambient.

Segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, totes les empreses que apliquin productes fitosanitaris han de complir una sèrie de requisits per tenir l’autorització. La nostra empresa està registrada i autoritzada per aplicar productes fitosanitaris en el “Registri Oficial, d’Establiments i Serveis Plaguicides” (ROESP) amb el nombre de registre: B-0297-S, per al control de plagues a la província de Barcelona.

Cada operari a més ha de tenir un carnet personal i intransferible com a aplicador de productes fitosanitaris. El personal de l’empresa ha passat els exàmens de la Generalitat i tenen el carnet d’Aplicador actualitzat.

No esperi a tenir el problema, dipositi la seva confiança en nosaltres per realitzar la prevenció i el control de possibles plagues del seu jardí. Amb la intervenció dels nostres professionals eliminarà molts disgustos. Posi’s en contacte amb nosaltres emplenant el present formulari i li trucarem per concertar una visita i realitzar un pressupost sense compromís.Sol·liciti més informació