03/04/2014

Escarificat, ressembrat i encebat de la gespa

La gespa com tot ésser viu necessita unes cures periòdiques i és imprescindible la intervenció d’un professional.

Unes de les feines més importants, necessàries i beneficioses per al manteniment de qualsevol prada són les de l’escarificat, ressembrat i encebat.

El treball d’escarificació és una tècnica que consisteix a “esgarrapar” superficialment el terreny per trencar i eliminar, en la mesura del possible, el feltre, que és una capa fina d’1 o 2 cm. de gruix i que es forma en la superfície del sòl on hi ha gespa. És una massilla formada per terra, restes d’arrels i de fulles que s’han anat acumulant a la base. En ser bastant impermeable, impedeix el pas de l’aigua, els abonaments i l’aire a les arrels, a part d’afavorir el desenvolupament de fongs. Per aquestes raons és necessari eliminar aquestes impureses mitjançant una labor d’escarificació.

És convenient acompanyar l’ escarificat amb fertilitzants químics o estendre un encebament orgànic que permetrà una millora per al sòl que la gespa agrairà amb seguretat.

La ressembra ens permetrà rejovenir la prada de gespa amb noves plantes cespitoses, ja que, com qualsevol ésser viu, té un punt final i mor.

La llavor de la gespa es tapa amb encebament orgànic fi per mantenir la llavor humida i augmentar la matèria orgànica present en el terreny, facilitant la seva germinació.

Per arreglar les calbes que es produeixen en la gespa a causa del desgast o altres circumstàncies, és necessari realitzar els treballs d’escarificar, ressembrat i encebament en aquesta època de l’any per a després de dos mesos de bona temperatura pugui consolidar una gespa nova, verda i densa.

Amb tot això, ens permetrà gaudir d’una gespa en òptimes condicions.

Gerard Martínez, Esplugues de Llobregat, 3 d’abril de 2014

Comentarios