02/04/2014

L’airejat de la gespa

Una de les millores que cal realitzar a la gespa, cada 3 o 4 anys, és el del seu airejat. En terrenys compactats, pesats, argilencs i amb tendència a entollar-se, la gespa es deteriora amb més facilitat i requereix de la intervenció d’aquesta tècnica per tornar a recuperar l’estat òptim.

La terra, amb el temps va compactant-se provocant que els espais d’aire, d’on van respirant les arrels de la gespa, vagin desapareixent i així provocant la malaltia de la “asfíxia radicular”.

Amb l’airejat de la gespa, l’operació que realitzem és passar una màquina que va punyint la gespa i extraient uns tacs o cilindres de terra compacta per després eliminar-los del jardí.

La prada queda com un colador amb forats cada 10 cm. de separació que permet entrar a nivell de l’arrel, l’aire, l’aigua, l’abonament i els productes fúngics, afavorint la salut de la gespa.

Amb aquests treballs deixem preparat la gespa per posteriorment realitzar una ressembrat i encebament.

Gerard Martínez, Esplugues de Llobregat, 2 d’abril de 2014

Comentarios